Vänster spalt

Loimaan Pohjola-Norden

Loimaan Pohjola-Nordenin tavoitteena on tarjota jäsenilleen tietoa naapurimaista ja pohjoismaisesta yhteistyöstä. Päätarkoituksena on saattaa mahdollisimman moni kosketukseen pohjoismaisuuden ja pohjoismaalaisten kanssa. Toiminnan kattojärjestönä toimii Pohjola-Norden liitto, jonka tärkein tehtävä on pohjoismaisen yhteistyön edistäminen ja Pohjoismaiden tunnetuksi tekeminen Suomessa.

 

 

Pohjola-Norden i Loimaa

Pohjola-Norden i Loimaa har som målsättning att erbjuda sina medlemmar information om grannländerna och det nordiska samarbetet. Huvudmålsättningen är att göra det nordiska bekant för så många som möjligt samt att erbjuda möjlighet att träffa andra nordbor. Som takorganisation fungerar Pohjola-Norden förbundet, vars viktigaste uppgift är att främja det nordiska samarbetet och göra de Nordiska länderna kända i Finland.

 

 

 


 

 

 

Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

 

Puheenjohtaja/Ordförande

Britta Wiander
040 724 3016
britta.wiander (at) gmail.com

Varapuheenjohtaja/Vice ordförande
Osmo Nyfors

Sihteeri/Sekreterare, Rahastonhoitaja/Kassör
Anne Åkerblom

Hallituksen jäsenet/Styrelsemedlemmar:
Ulla-Marja Keskitalo-Koivuranta
Kirsti Närvänen
Raimo Salonen
Raija Äkräs-Mäkipää

TULE MUKAAN RETKELLE SUOMENLINNAAN 15.6.2024!

Tervetuloa mukaan mielenkiintoiselle retkelle Suomenlinnaan 15.6.2024! Viimeinen ilmoittautumispäivä on 25.5. Klikkaa tästä, niin saat lisätietoa retkestä.

KOM MED PÅ UTFÄRD TILL SVEABORG 15.6.2024!

Välkommen med på en intressant utfärd till Sveaborg 15.6.2024! Sista anmälningsdagen är 25.5. Klicka här för närmare information.

Pohjolan pidot 23.3.2024!

Tervetuloa Pohjolan pitoihin 23.3.2024 Turun Kakolaan! Loimaan Pohjola-Norden järjestää yhteiskuljetuksen pitoihin.